AMEN er tænkt som et magasin, der sætter kristne og eksistentielle temaer til debat, og det er vores ambition, at indholdet skal skabe refleksion hos læseren. De holdninger, som artiklernes forfattere og de interviewede giver udtryk for, er således ikke nødvendigvis identiske med Roskilde Domprovstis holdninger. Vi mener til gengæld, at debatten om kristendom og kirke er vigtig!

AMEN #7 At tale om sin tro
AMEN #6 Bryllup
AMEN #5 Livets afslutning
AMEN #4 Kirkens hus
AMEN #3 Bøn
AMEN #2 Tro & sundhed
AMEN #1 Videnskab og tro

Redaktion 2018: Kaj Bollmann (ansv.) kb@km.dk, Camilla Wass (redaktør), Marianne Juel Maagaard, Sara Itkin, Pia Bille, Nina Blom.
Art Director/layout: Sara Itkin/itkin.dk. Fotograf: Tom Ingvardsen/ingvards.dk